O INWESTORACH

Mamy 10-letnie doświadczenie w zakresie geodezji inżynieryjnej, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i doradztwa w branży budowlanej, architektury krajobrazu i ochrony środowiska. Jesteśmy wieloletnimi praktykami w pomiarach i kalkulacjach powierzchni budynków komercyjnych w Polsce i Europie. W czasie 10 letniej praktyki pomierzyliśmy lub nadzorowaliśmy pomiar blisko 3mln m² powierzchni w ponad kilkuset obiektach. Od 10-ciu lat w zakresie norm obmiarów powierzchni na stałe współpracujemy z największymi firmami z rynku nieruchomości komercyjnych w Europie, m.in.: PKO TFI, Ghelamco, YAREL, Torus, Immobel, Olivia Business Centre, Colliers International, DTZ, Jones Land LaSalle, CBRE, CBRE GI, BNP Paribas Real Estate, Griffin Real Estate, Walter Herz, Hochtief, Nuvalu Polska i innymi Za dotychczasową pracę zawodową otrzymaliśmy ponad 60 referencji i listów z podziękowaniami. Od roku 2013 prowadzimy certyfikowane szkolenia z norm pomiaru powierzchni m.in. dla dyrektorów, kadry zarządzającej, specjalistów z rynku nieruchomości dla firm: Ghelamco, HRA Architekci, Colliers, DTZ, Walter Herz, Apricot Capital Group i innych Jesteśmy nastawieni na wysoką jakość i uczciwą współpracę z najemcami.  Zapraszamy do współpracy i liczymy na uczciwość z obu stron.

Adrian Hołub

ADRIAN HOŁUB

Geodeta   I   Trener I Publicysta   I   Inwestor

KWALIFIKACJE:

 • Politechnika Warszawska – Wydział Geodezji i Kartografii – Specjalizacja Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – Specjalizacja Geoekologia
 • Studia podyplomowe z Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami w Wydziale Nauk ekonomicznych przy SGGW (licencja pośrednika numer  15818)

DOŚWIADCZENIE:

 • Właściciel firmy geodezyjnej – www.geodezyjny.com
 • Firma istnieje od 2007 r. i od samego początku utrzymywany jest mocny nacisk na rozwój z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 • Obecnie świadczy kompleksowe usługi w zakresie geodezji, obmiarach powierzchni, fotogrametrii, skaningu, pomiarach dronami, inwentaryzacji architektonicznych, czy wybranych działach geologii.
 • Od kilku lat wyspecjalizowaliśmy się w pomiarach powierzchni użytkowych i całkowitych wraz z wyliczeniem add-on factor  budynków biurowych, centrów handlowych, magazynów, budynków mieszkalnych, zabytkowych i innych.
 • Opracowana przez nas technologia pozwala nam wykonywać inwentaryzacje architektoniczne czy fotogrametrię z bliska.
 • Firma na stałe współpracuje ze specjalistami z dziedzin pokrewnych i uzupełniający się aby zawsze klient otrzymał kompleksowe usługi nawet jeżeli ich zakres jest bardzo szeroki.

KOMPETENCJE:

 •  tysiące projektów i rozwiązanych wyzwań w zakresie geodezji
 • kilkadziesiąt referencji od międzynarodowych firm z rynku nieruchomości
 • 9 lat doświadczenia na rynku w zakresie geodezji i pomiarów powierzchni budynków komercyjnych
 • ponad 2 mln m² pomierzonej powierzchni
 • setki pomierzonych budynków w całej Polsce i Europie
 • kilkaset przeszkolonych osób z zakresu norm pomiarów powierzchni budynków
 • wiedza poparta współpracą z największymi firmami zarządzającymi nieruchomościami
 • specjalizujemy się w pomiarach powierzchni budynków według norm BOMA, Tegova, RICS, GIF, PN-ISO 9836, IPMS i zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

PUBLICYSTYKA:

 • Od ponad roku dzielimy się wiedzą poprzez  artykuły naszego autorstwa. Większość z nich można przeczytać na www. geodezyjny.com.
 • Wkrótce zostanie wydana książkowa publikacja zbiorcza
 • Nasze artykuły w cyklach comiesięcznych ukazują się również w branżowym czasopiśmie „CH BECK Nieruchomości”, na podstawie kontraktu z wydawnictwem CH BECK.

SZKOLENIA:

Jako pierwsi w branży geodezyjnej zaczęliśmy prowadzić szkolenia dla deweloperów, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, radców prawnych, adwokatów, architektów, geodetów, rzeczoznawców majątkowych i innych. Szkolenia organizujemy w formie:

 • zamkniętych szkoleń dla jednej firmy
 • otwartych szkoleń dla wszystkich organizowanych przez nas
 • szkoleń organizowanych pod patronatem „Beck Akademia”
Monika Hołub

MONIKA HOŁUB

Architekt krajobrazu   I   Partner ds. funduszy unijnych   I   Inwestor

KWALIFIKACJE:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Kierunek Architektura Krajobrazu – stopień inżynierski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Kierunek Architektura Krajobrazu – Specjalizacja Planowanie Przestrzenne – stopień magisterski

DOŚWIADCZENIE:

 • Firma vovoniART istniejąca od 2010 r. to przede wszystkim wszechstronność, która przejawia się w skrajnie różnych ale prężnie działających profilach.
 • Sektor fundusze UE www.vovoni.pl – Od 5 lat jesteśmy partnerem dla wielu polskich firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych z NCBiR, PARP i Urzędu Pracy. Do tej pory naszej firmie udało się pozyskać dziesiątki milionów złotych na innowacje z zakresu IT, ochrony środowiska, energetyki, itp. Pracujemy między innymi dla: www.eurocert.pl, www.esprzedaz.comwww.advative.pl, www.fenige.plwww.quicko.plwww.4ideo.pl, www.grupaien.pl, www.variontelecom.pl, www.chimide.plwww.rwinvest.euwww.4atp.pl i wiele innych. Firma pozyskała liczne dofinansowania również na inwestycje w ramach własnej firmy.
 • Sektor Doradztwo biznesowe – Prowadzimy też doradztwo w zakresie nakreślania strategii biznesowych i marketingowych dla nowo powstających lub rozwijających się firm
 • Sektor Projektowanie zieleni – projektujemy tereny zieleni, tereny rekreacyjne, prywatne ogrody
 • Sektor inwestycje – Jesteśmy inwestorem IT np.: www.vovoni.com i zaczynamy rozwijać się w tej kwestii
 • Firma na stałe współpracuje ze specjalistami z dziedzin pokrewnych i uzupełniających.

KOMPETENCJE:

 • setki projektów w zakresie architektury krajobrazu
 • dziesiątki firm, dla których pozyskaliśmy dofinansowania unijne i z UP
 • 6 lat doświadczenia na rynku
 • ponad 60 mln zł pozyskanych funduszy dla polskich firm
 • wiedza poparta współpracą z największymi firmami IT, energetycznymi i z zakresu ochrony środowiska
 • bardzo duży udział w pracach projektowych budynku przy ul. Malinowej 16
 • znajomość wielu programów graficznych, m.in.: AutoCAD, GstarCAD, Photoshop, Sketchup

Zadbamy o to, żeby zieleń przy Malinowej 16 była piękna

Poniżej kilka wybranych z setek projektów z zakresu architektury krajobrazu.